פורום החברות הסלולריות בישראל
חיפוש 
Each one of these hublot replica sale, nevertheless, possess hublot replica uk typical point: good flavor. These audemars piguet replica sale might be from their own hublot replica sale for a long period.
כיצד הרשת פועלת
אנטנות סלולריות
מדידת קרינה סלולרית
המכשיר הסלולרי
 מנוע SAR
ספי חשיפה
חוקים ותקנות בישראל
  נתוני SAR של טלפונים סלולריים
 
 
לרשותכם עומד מנוע חיפוש של כול הטלפונים הסלולריים המשווקים בישראל ע"י שלושת חברות הסלולר
 
הגדולות. המנוע מאפשר לכם לקבל את נתוני ה SAR הספציפיים לכל מכשיר.
 
  בחר מספר דגם  
  בחר דגם מכשיר
 
 
הנתון הנ"ל מתיחס לשיטת השידור הפועלת בישראל בלבד
התקן האמריקאי (FCC) עומד על  SAR <= 1.6 W/kg.
התקן האירופאי (IRPA/ICNIRP) עומד על  SAR <= 2W/kg.
 
מהו SAR?

הקרינה הנספגת בגוף האנושי נמדדת באמצעות מדד בשם"שיעור ספיגה סגולית" (Specific Absorption Rate), או בקיצור SAR. גודל זה תלוי בעוצמת השידור, במרחק ממקור השידור (טלפון סלולרי או תחנת ממסר) וביכולת של רקמה אנושית לספוג קרינה. הרמה המרבית לטלפונים סלולריים נקבעה במדינות רבות על ידי הגופים הממשלתיים.

איך בודקים את ה- SAR?

מכוני התקנים בחו"ל בודקים באופן מקצועי ובטוח את הקרינה הנפלטת מכל דגם סלולרי שיוצא מקו הייצור של יצרניות הסלולר בעולם.מדובר במדידה מעבדתית סבוכה ויקרה שבמסגרתה מפעילים טלפון סלולרי בהספק מרבי ובצורה מבוקרת ליד דגם המדמה במדויק ראש של אדם (Phantom). באמצעות

מדי קרינה זעירים מבצעים סריקה בתוך הראש המלאכותי ומודדים את העוצמה בכל נקודה ונקודה בו. המדידה צריכה להתבצע על פי תקנים בינלאומיים קפדניים. קיימים כיום שני תקנים כאלה, אמריקני ואירופי, הנותנים תוצאות שונות זו מזו. לא ניתן לבצע מדידה כזו באמצעות מכשירי מדידה רגילים לקרינת רדיו.

מה הם התקנים?

ישנן שתי שיטות מקובלות ושונות לבדיקות ה-SAR. תקן FCC האמריקאי משנת 1996 דורש שההספק הנבלע בכל יחידה של רקמה בראש, שמשקלה גרם אחד, לא יעלה על 1.6 mW , כלומר, SAR <= 1.6 W/kg.

המלצות האגודה הבין לאומית להגנה מקרינה (IRPA/ICNIRP) משנת 1998 דורשות שההספק הנבלע בכל יחידה של רקמה בראש, שמשקלה עשרה גרם, לא יעלה על 20 mW, כלומר SAR <= 2W/kg.

רמה זו מגדירה בעצם את עוצמת אנרגית הרדיו המרבית המותרת לכלל האוכלוסייה בארץ וגם בעולם. הסטנדרטים האלה כוללים גם מקדמי בטחון משמעותיים שנועדו להבטיח את בטיחות כלל האנשים, ללא קשר לגילם או מצבם הבריאותי.

יש לקחת בחשבון כי עוצמת השידור שנמדדת במכוני התקנים היא ע"י תוכנה שבה מאלצים את המכשיר לשדר במקסימום עוצמה שאותו מכשיר פולט, וברוב היום כשלא נבצע שיחות המכשיר לא יפלוט קרינה בעוצמה הגבוהה שנבדקה. עוצמת השידור של הסלולרי (לה אנו נחשפים בעת שיחה ובכל זמן נתון) תלויה בעיקר במקום המצאנו. אם אנו נהיה קרובים יותר לתחנת שידור "נספוג" פחות קרינה, באם רחוקים - עוצמת השידור של המכשיר תעלה עד למקסימום של רמת ה-SAR שנבדקה.

רשתות סלקום ופרטנר עם מכשירי ה-GSM המיובאים מאירופה, נמדדים לפי התקן האירופאי. לעומת זאת מכשירי ה-CDMA של רשת פלאפון/ESC נמדדים לפי התקן האמריקני. ועדיין- בשתי הבדיקות לא יהיה מכשיר שיעבור את רמת הקרינה המרבית.

כל דגם מכשיר סלולרי המשווק בארץ ובעולם תוכנן ויוצר כך שלא יעבור את רמת החשיפה המרבית לאנרגיית גלי רדיו (RF), שנקבעה על ידי תקנים בינלאומיים קפדניים וכאן בארץ על ידי משרד התעשייה והמסחר.

ב-15.6.2002 נכנסו לתוקף התקנות על חובת ומתן מידע על קרינה מטלפונים ניידים. נקבע כי יינתן לצרכנות מידע על רמת הקרינה הנספגת ברקמה הביולוגית. באופן שיובלו להשוות את רמת הקרינה מהטלפון הנייד המצוי בידיהם לרמת הקרינה המותרת. כמו כן נקבע בתקנות כי על כל אריזת טלפון נייד חדש תודבק מדבקה ובה יצוין באותיות בולטות כי מכשיר הטלפון הנייד הזה פולט קרינה בלתי מייננת. כמו כן יופנה לעלון מידע שיהיה בכל אריזה ובו פרטים על הקרינה,על הסיכונים ועל הדרכים להקטנת החשיפה.

כמו כן חוייבו החברות הסלולריות להציג בדוכני המכירה את עלוני המידע בנוגע לכל סוגי הטלפונים הנמכרים על ידם.

פירוט נתוני הקרינה ביחידות SAR ברשימת המכשירים המותרים לשימוש בישראל ניתן לקבל במנוע SAR.
 
לצפיה בעלון המידע המספק מידע בדבר הקרינה הבלתי מייננת הנפלטת מהמכשיר הנייד.